نقش نیروی زمینی ارتش

 

نقش نیروى زمینى ارتش در جنگ تحمیلى PDF چاپ نامه الکترونیک

استکبار جهانى پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران به شیوه هاى گوناگون کوشش مى کرد بر پیکر نوپاى انقلاب ضربه بزند، چرا که این انقلاب موجب شده بود منافع بسیارى از ابرقدرت ها در ایران بطور جدى آسیب ببیند و آنها در پى دستیابى مجدد به منافع از دست رفته ترفندهاى مختلفى را آغاز کردند.
یکى از این ترفندها ایجاد اختلاف هاى قومى و ملى و مسلح کردن گروه هاى چپ علیه نظام بود که با هوشیارى به موقع رهبر کبیر انقلاب و زعامت قاطع ایشان، این نقشه استکبار نقش بر آب شد.
استعمارگران وقتى از نقشه فوق ناامید شدند، رژیم بعثى عراق را که در دشمنى با انقلاب اسلامى ایران از همان ابتدا شهره آفاق بود براى تجاوز آشکار به سرزمین جمهورى اسلامى ایران تحریک کردند.
سردمداران عراق که مترصد فرصتى بودند تا با دیدن چراغ سبز استکبار حمله خود را آغاز کنند، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ با استفاده از ۱۲ لشگر و بهره گیرى از امکانات تسلیحاتى پیشرفته غرب و شرق، هجوم سراسرى خود را از تمامى مرزها به میهن اسلامى آغاز کردند.
هرچند عامل مهمى که سردمداران سفاک عراق را در تجاوز به خاک ایران تشویق و ترغیب کرد، تجزیه و تحلیل ناشیانه اى بود که دستگاه هاى جاسوسى و اطلاعاتى غرب از شرایط داخلى ایران ارائه داده بودند. این تحلیل ها با توجه به بى ثباتى در ارتش به دلیل نابسامانى هاى موجود داخلى، تزلزل فرماندهى، بى انضباطى، کاهش مدت سربازى از دو سال به یک سال، تعویض پى در پى فرماندهان و خیانت هاى بنى صدر موجب شده بود که آنان بر ناتوانى ارتش در مقابله با تجاوز کشورهاى خارجى، حساب مستقلى بگشایند اما دلاورمردى هاى نیروهاى زمینى ارتش ج.ا.ا به همراه سایر نیروهاى مسلح در دفاع از کیان اسلام و میهن ثابت کرد که این اطلاعات اجانب از اوضاع کشور کاملاً غلط است.
قبل از حمله سراسرى رژیم عراق در شهریور ،۱۳۵۹ حملات پراکنده اى در بعضى از مناطق غرب و شمالغرب توسط هواپیما و توپخانه ارتش بعث به مناطق و روستاهاى مرزى ایران صورت گرفت و همچنین عوامل مسلح و مزدور از داخل خاک عراق به کردستان ایران وارد شده و حوادثى در آنجا به وجود آوردند.
پس از تجاوز حکومت عراق به خاک اسلامى ایران، غیورمردان نیروى زمینى ارتش جمهورى اسلامى ایران مشتاقانه مسئولیت خطیر حراست و پاسدارى از کیان مقدس ج.ا.ا را به دوش گرفته و مردانه براى اداى این وظیفه سنگین قیام کردند. این دلاورمردان هنوز از دفع اشرار در کردستان و آذربایجان غربى بطور کامل فارغ نشده بودند که همزمان قسمتى از آنها براى بازگشت امنیت در آن مناطق به وظایف خود ادامه دادند و قسمت عظیمى از آنها براى مقابله با مزدوران بعثى به مرزهاى غرب و جنوب اعزام شدند.
غیورمردان نزاجا به همراه سایر برادران نیروهاى مسلح موفق به دفع تجاوز و سرکوب متجاوزان شدند و در این راه شهداى گرانقدرى را به اسلام تقدیم کردند و در پیروزى هاى درخشان هشت سال دفاع مقدس آنچه در توان داشتند براى دفع متجاوز و کسب پیروزى و افتخار انجام دادند و توانستند توانایى و استعداد وصف ناپذیر خود را نشان دهند که نیروهاى کارآمد، پرافتخار و پرقدرتى مى باشند که آمادگى انجام هر مأموریتى را دارند.
حوادث و رویدادهاى ۸ سال نبرد ثابت کرد که درگیر بودن در جنگ و برخوردارى از باورها و ارزش هاى اسلامى از ارتش ما نیرویى مقاوم و مؤثر ساخته است.
حضور و آمادگى دفاعى چهره قهرمان نیروى زمینى ارتش در مرزهاى غرب و جنوب کشور در آن شرایط نامناسب جغرافیایى و سرما و گرماى طاقت فرساى مناطق با وجود کمبودها و محاصره ها در اکثر صحنه هاى رزم و پیکار همگام و همدوش با سایر نیروها عامل مهمى براى خارج ساختن از سرزمین هاى اشغال شده میهن عزیز از چنگال متجاوزان و در هم شکستن پشت سپاهیان کفر بود.
نیروى زمینى ارتش ج.ا.ا در طول هشت سال دفاع مقدس ۴۵ عملیات گسترده و مؤثر علیه نیروهاى متجاوز انجام داده است که این عملیات ها منجر به آزادسازى بخش عمده اى از خاک اشغال شده جمهورى اسلامى ایران شد و ضربات جبران ناپذیرى بر ماشین جنگى عراق وارد ساخت. عملیات هایى همچون عملیات ثامن الائمه(ع)، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و...
اکنون که بیش از ۱۸ سال از پایان جنگ مى گذرد، نزاجا ضمن حفظ و ارتقاى آمادگى و توان رزمى خود در خودکفایى تلاش کرده و در صحنه سازندگى کشور حضور فعال و مؤثرى داشته است و هم اکنون یکى از مقتدرترین نیروها در سطح کشور و منطقه است.

سرهنگ ستاد محمدمسعود بهمن
منبع:www.sajed.ir

/ 0 نظر / 7 بازدید