پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


هنوز هم از گرسنگی مینالید؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


از خواب توی تخت خواب سفتتون خسته شدین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


هنوز قدر محبت و مراقبت های والدینتون رو نمیدونین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


راحتی و آسایش باعث میشه وقت مطالعه خوابتون ببره؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir
 

آیا آرامش و لذت یک حمام گرم رو دارین و باز هم از زندگی مینالین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس دستای کوچیک این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


از بازی های تکراری خسته شدین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


با داشتن پاهایی سالم هنوزم مینالید؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید ) www.taknaz.ir


همیشه به یاد داشته باش:

درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی،

مردمانی هم هستند که


برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند

به هر کاری دست بزنند

 

منبع : پرشین استار

/ 0 نظر / 17 بازدید