شروع حضور درجنگ

در مهر ماه سال 1359  با گردان (میانه)114 تیپ2 زرهی زنجان جهت مقابله با تجاوز ناجوانمردانه نیروهای  دشمن توسط قطار عازم اندیمشک وسپس بامقابله رودررو  با نیروهای در حال پیشروی دشمن در تنگ رقابیه مانع از نفوذ و پیشروی نیروهای عراقی شده ودرتنگ رقابیه مستقر  شدیم...

لذا از تک تک همرزمان وهمکاران عزیزم  تقاضا دارم خاطرات خود از جبهه وجنگ نابرابر تحمیلی را جهت آگاهی هممیهنان عزیز مخصوصا جوانان برایم ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 11 بازدید