تاریخچه تشکیل کانون بازنشستگان نیروهای مسلح

و پس از انجام هماهنگیهائی با چند نفر از افسران ارتش، آگهی هایی در روزنامه ها چاپ و از بازنشستگان و مستمری بگیران برای تشکیل هیئت مدیره کانون دعوت به عمل می آورد. در اجابت این دعوت، در روز ۱۴/۱۲/۱۳۳۰ تعداد ۵۰ نفر از افسران بازنشسته و مستمری بگیران در جلسه مورد نظر حاضر و انتخابات هیئت مدیره به عمل می آید و بر اثر آن، ۱۵ نفر به عنوان اعضاء اصلی و ۳ نفر نیز عضو علی البدل انتـخاب می شوند.

متعاقب این اقدام، محلی درخیابان خانقاه، کوچه درختی به مبلغ مــاهانه ۸۰۰ تومان اجاره می کنند و متعهد می شوند هر یک از اعضاء کانون همه ماهه مبلغی در حدود پانصد تومان برای اداره امور کانون پرداخت نمایند. علاوه بر آن، به جهت تأمین کسری منابع مالی، وامهائی از بانک سپه دریافت می شده است و برخی از اعضاء نیز مبالغی اضافه بر ماهانه مقرری می پرداخته اند. پس از چندی، تعدای از افسران بازنشسته و مستمری بگیران شهربانی و ژاندارمری آن زمان نیز درخواست عضویت می کنند که با قبول درخواست ایشان کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، عملا" در پایان سال ۱۳۳۱ با حضور بازنشستگان و مستمری بگیران ارتش، ژاندارمری و شهربانی شکل می گیرد و کار خود را با عضویت افسران بازنشسته و مستمری بگیران سـه ارگان مذکور تداوم می بخشد. تعداد افسران عضو کانون تا اواخر سال ۱۳۳۳ حدود ۵۴۰ نفر بوده و در این سال حدود ۲۰۰ نفر از درجه داران بازنشسته و مستمـری بگیران نیـز درخواست عضویت می‌نمایندکه سالهای بعدی به عضویت کانون در آمده و نام کانون از "کانون افسران بازنشسته" به "کانون افسران و درجه داران بازنشسته و مستمری بگیران نظامی" تغییر می یابد.


اولین اساسنامه رسمی کانون (غیر از متن ابتدایی که در زمان زاهدی تنظیم شده بود) در سال ۱۳۳۶ تهیه و به شماره ۳۶۱ در تاریخ ۴/۸/۳۶ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت می رسد. در سال ۱۳۳۸، شعبات کانون در استانهای اصفهان ، خراسان، آذربایجان شرقی، کردستان و لرستان ایجاد می شود و در سال ۱۳۴۳ اساسنامه جدید کانـون بازنشستگان و مستمـری بگیران نیروهای نظامی تهیه و در سال ۴۴ به تصویب فرمانده کل نیروهای مسلح وقت می رسد. قابل ذکر است که در تمام این سالها، رئیس کانون از سوی فرمانده کل انتخاب می شده  است.

 

کانون به واسطه عدم مدیریت قوی و مناسب، بین سالهای ۴۸ الی ۵۷ دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای گردیده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۶ نیز سر و سامانی نداشته است تا اینکه در سال ۱۳۶۶ سرتیپ ۲ فنی هوائی مرحوم علی اکبر ایمانی طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهوری و ریاست شورایعالی دفاع وقت به سمت رئیس کانون افسران و درجه داران بازنشسته و مستمری بگیران منصوب و اساسنامه جدید آن در سال ۱۳۶۷ به تصویب ریاست محترم جمهور وقت (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا) می رسـد و نام آن به "کانون بازنشستگان نیروهای مسلح" تغییر می یابد. کانون از آن سال تاکنون مسیر پر نشیب و فرازی را طی کرده و از نظر جهت گیری به سوی رسالتی که بر دوش داشته است، سطوح کمی و کیفی خدمات خود را نیز ارتقاء داده است.


اینک کانون بازنشستگان نیروهای مسلح متشکل از ستاد تهران و ۱۱۷ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور با برخورداری از تدابیر، سیاستها و رهنمودهای مقام عظمای ولایت که در شأن فرماندهی کل نیروهای مسلح، ریاست عالیه کانون را نیز برعهده دارند، در چارچوب ساختاری منسجم که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و پیاده شده است، بر تمامی تعهدات رسمی خود در قبال حدود پانصد هزار نفر عضو از بازنشستگان و مستمری بگیران ارتش و نـاجا که از قانـون ارتش تبعیت می کنند، پایبند بوده و به یاری خداوند و حمایت فرماندهی معظم، تحقق هدف آرمانی "تدارک فیش دوم برای بازنشستگان"را بعنوان نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط اجرائی در سرلوحه تمامی اقدامات و برنامه های خود قرار داده است.

منبع:/www.kanoonbnm.comC

/ 0 نظر / 112 بازدید