چهار گام برای رسیدن به هدف

فرمول نهایی رسیدن به موفقیت

ا-تصمیم بگیرید که قصد بدست آوردن چه چیزی را دارید.


 (هدف خود را دقیق بیان کنید.صراحت خود یک قدرت است)

2-اقدام کنید .(زیرا خواستن تنها کافی نیست)

3-مطمئن باشید که روش تان نتیجه می دهد.


(انرژی خود را صرف روش های که بی نتیجه است نکنید)

4-ایده ی خود را آنقدر دستخوش تغییر قرارندهید تا آنچه را می خواهید بدست آورید.


  (انعطاف پذیری به شما قدرت میدهد تا راهی تازه و نتیجه ای بهتر را تجربه کنید)

/ 0 نظر / 6 بازدید