امیر سرتیپ دوم بازنشسته علی نیک فرد

مهر سال 1352 وارد دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش شده ودر گروهان سوم

به فرماندهی سروان علی نیک فرد سازماندهی شده وخدمت دانشجو یی خود را آغاز

نمودم .جناب نیک فرد، فرماندهی بودند:باسواد نظامی بالا،مدیر وفرماندهی توانمند،

ولایق ،قاطع ودلسوز ،  مسلط به زبان انگلیسی و یکی از اساتید زبان انگلیسی

دانشکده. ضمن تقدیم احترام نظامی به این امیرشایسته ،سلامتی وطول عمر ایشان

را از خداون متعال خواهانم .امیر سرافراز ولایق دوستت دارم و می بوسمت.

/ 0 نظر / 12 بازدید